Grażyna Rychlicka - propozycja utworzenia kącika edukacyjnego, przygotowywanie tematów ćwiczeń, redagowanie tekstów i obróbka plików graficznych, fotografowanie, wyszukiwanie materiałów w internecie i literaturze... Testowanie ćwiczeń.

Wiesław Rychlicki - przygotowanie szablonów stron (HTML) i skryptów (JS, PHP). Tworzenie narzędzi ułatwiających konstruowanie ćwiczeń (Excel i VBA for Application, Visual Basic), opracowanie szaty graficznej strony. Wyszukiwanie w sieci appletów Java i dostosowywanie ich do potrzeb kącika edukacyjnego...


Współpraca (przygotowanie propozycji ćwiczeń) - nauczyciele nauczania zintegrowanego SP w Lesku: Barbara Środoń, Danuta Dziedzic, Alina Lis, Ewa Ramżyńska, Dorota Bryndza, Irena Janczy, Dorota Ślęczkowska, Ewelina Kunach...