Rozwiąż krzyżówkę

Z podanych liter ułóż nazwy zwierząt i wpisz je do diagramu!
UWAGA! Odpowiedzi należy wpisywać wielkimi literami.

1. ŻEJ
2. WRAŻU
3. BAAŻ
4. FARYŻA

1.      
  2.  
3.    
4.

HASŁO:


Opracowanie: Barbara Środoń
Kod HTML i skrypty: Daniel Środoń.