Zestaw ćwiczeń z zakresu matematyki...

1. Dodawanie lub odejmowanie w zakresie 9: [dodawanie], [odejmowanie].
2. Seria ćwiczeń na dodawanie lub odejmowanie: [A], [B], [C].
3. Dodawanie i odejmowanie z przekroczeniem progu dziesiątkowego: [dodawanie], [odejmowanie].
4. "Matematyczne kwiatki" - suma:
[5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17], [18], [19], [20], [25], [30]
5. "Matematyczne kwiatki" - ćwiczenia w dodawaniu: [do 20], [do 30].
6. "Matematyczne kolorowanki" - ćwiczenia w dodawaniu: [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9].
7. "Matematyczne kolorowanki" - ćwiczenia w mnożeniu: [1], [2], [3], [4],
8. "Mistrz rachunków" - tabelki, ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu: [do 20],
9. "Tabelki funkcyjne" - ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu (do 20): [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9].
11. "Tabelki funkcyjne" - ćwiczenia w odejmowaniu i dodawaniu (do 20): [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9].
12. "Kwadraty magiczne" - ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu: [1], [2], [3].
13. Tabliczka mnożenia - wprowadzenie mnożenia. Mnożenie przez: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 i 10.
14. Ćwiczenia w mnożeniu (do 30). Ćwiczenia w mnożeniu (do 100).
15. Sprawdź, czy znasz tabliczkę mnożenia (do 30)? Sprawdź, czy znasz tabliczkę mnożenia (do 100)?
16. Poznajemy dzielenie: 1, 2, 3, 4, 5. Dzielenie w zakresie: 30, 100.
17. "Tabelki funkcyjne" - ćwiczenia w mnożeniu i dzieleniu: [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9].
18. Różne działania: [dodawanie i odejmowanie], [mnożenie i dzielenie].
19. Kolejność wykonywania działań: 1
20. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100: 1, 2, 3, 4.
21. Działania pisemne: dodawanie, odejmowanie, mnożenie (przez liczby jednocyfrowe).
22. Zadania matematyczne z konkursu "Kangurek": 1, ?, ?.
23. Zapis liczb: cyframi, słownie. Rzymski zapis liczb: odczytywanie, zapisywanie.
24. Geometria: trójkąty Obwody figur: 1, 2, 3.
25. Krzyżówki matematyczne (D.B.): 1, 2.