Odpowiedz na pytania

Zadania prawda/fałsz
Które z nizej podanych są zgodne z profilaktyką antywirusową?


Otwieranie wszystkich załączników poczty elektronicznej.

Prawda Fałsz


Systematyczne używanie programu antywirusowego

Prawda Fałsz


Sprawdzanie programem antywirusowym nośników pamięci ( CD-Rom, pendrive)

Prawda Fałsz


Używanie nielegalnego oprogramowania

Prawda Fałsz


Tworzenie kopii zapasowych ważnych dokumentów

Prawda Fałsz