Sprawdź się - który program nie jest antywirusem?

Zadania prawda/fałsz
Zaznacz, które programy nie są programami antywirusowymi


Internet Explorer

Prawda Fałsz


Avira

Prawda Fałsz


Mozilla Firefox

Prawda Fałsz


Avast

Prawda Fałsz


Acrobat Rider

Prawda Fałsz


AVG

Prawda Fałsz


Paint

Prawda Fałsz