Sprawdź swoją wiedzę

Ikona obiektu Zadania na wypełnianie luk
Przeczytaj uważnie tekst i wpisz brakujące wyrazy

Ogólna nazwa programów, które instalują się i powielają na dysku bez wiedzy użytkownika to . udaje program użytkowy. Po uruchomieniu uaktywnia się i rospoczyna swoją działalność.

to rodzaj wirusa, który przez długi czas może pozostawać w ukryciu. Swoje niszczące działanie rozpoczyna po spełnieniu określonych warunków np. nadejście określonej daty, zalogowanie się konkretnego uzytkownika lub określona liczba uruchomień programu