10 Jednostka centralna

Elementy jednostki centralnej
Które z podanych niżej przykładów poprawnie opisują elementy zestawu komputerowego

 1. Procesor
 2. Płyta główna
 3. Scaner
 4. Pamięć RAM
 5. Pamięć ROM
 6. Karta graficzna
 7. Karta dźwiękowa
 1. Procesor
 2. Płyta główna
 3. Pendrive
 4. Pamięć RAM
 5. Pamięć ROM
 6. Karta graficzna
 7. Karta dźwiękowa
 1. Procesor
 2. Płyta główna
 3. Karta sieciowa
 4. Pamięć RAM
 5. Pamięć ROM
 6. Karta graficzna
 7. Karta dźwiękowa

Ikona obiektu Uzupełnij brakujące wyrazy
Wyjaśnij co to jest procesor (CPU). Wyjaśnij do czego służy CPU

Procesor zwany centralną jednostką obliczeniową (Central Processing Unit)

CPU jest głównym elementem komputera
• CPU wykonuje indywidualne instrukcje programu i kontroluje czynności pozostałych części składowych komputera
• CPU zapamiętuje i pamięta stan obecnie wykonywanych operacji
• Szybkość CPU jest mierzona w (MHz)lub w (GHZ) co oznacza ile operacji procesor jest w stanie wyknać w ciągu sekundy

Funkcje CPU
• Wykonywanie i operacji
• Wykonuje programu
• Zapamiętuje i pamięta stan aktualnie wykonywanej operacji

  

Ikona obiektu Pytanie Zaznacz prawidłową odpowiedź
Które z poniżej podanych firm produkują procesory?
  
Intel
Ariston
AMD
AIWA
IBM