Podstawy technik informatycznych MODUŁ 1

Moduł 1 sprawdza u kandydata ogólną znajomość zasad funkcjonowania komputerów i ich użycie w społeczeństwie, a także wpływ komputerów na zdrowie i środowisko