Cele lekcji

Ikona obiektów Cele lekcji

Celem naszych zajęć bedą podstawy technik  informatycznych.

Uczestnik kursu zdobędzie wiedzę i umiejętności  na temat typów komputerów, przenośnych urządzeń cyfrowych. Pozna budowę zestawu komputerowego. Będzie umiał dokonać podziału urządzeń peryferyjnych na urządzenia wejścia i wyjścia.

Będzie potrafił wymienić nośniki danych. Obliczyć wydajność komputera.  Będżie znał różnicę między plikiem a folderem.

Pozna budowę jednostki centralnej.  Będzie umiał rożróżnić porty i wtyczki. Pozna różnicę między software a hardware. Pozna podstawowe pojęcia :BIOS, DRIVER, System operacyjny.

Oprogramowanie użytkowe, oprogamowanie poprawiające komfort pracy.

Uczestnik kursu pozna rodzaje sieci komputerowyc i zasię.

Pozna na czym polega dostęp do internetu.

Będzię umiał wymienić zastsosowanie komputerów w życiu codziennym. Dowie się o usługach w sieci, Społecznościach wirtualnych.

Zapozna się z zagadnieniami bezpieczeństwa i higieny pracy, a także ochrony środowiska i bezpieczeństwa danych.

Kursanci  omówią wybrane zagadnienia prawne.