17 BHP

Jakie przepisy regulują bezpieczną i higieniczną pracę przy komputerze

Podaj przykłady właściwej i bezpiecznej pracy, która pomogłaby stworzyć użytkownikom komputerów zdrowe środowisko pracy

Prawda/fałsz
Jakie przepisy regulują bezpieczną i higieniczną pracę przy komputerze


Rozporządzenie Min. Pracy i Polityki Pocjalnej z 1.12.1998 (Dz.U. nr 148,poz.973)

Prawda Fałsz


Rozporządzenie Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji z 1.12.1998 (Dz.U. nr 148,poz.973

Prawda Fałsz


Rozporządzenie Min. Zdrowia z 1.12.1998 (Dz.U. nr 148,poz.973)

Prawda Fałsz
Prawda/fałsz
Podaj przykłady właściwej i bezpiecznej pracy, która pomogłaby stworzyć użytkownikom komputerów zdrowe środowisko pracy


Stanowisko pracy powinno spełniać wymagania bhp i ergonomii

Prawda Fałsz


Użytkownik komputera powinien mieć dostęp do napojów.

Prawda Fałsz


Rozmieszczenie elementów wyposażenia nie może powodować nadmiernego obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego i wzroku

Prawda Fałsz


Zapewnienie odpowiedniego oświetlenia: odpowiednie natężenie i ograniczenie olśnienia od opraw, okien itp.

Prawda Fałsz


Co najmniej 5 minutowe przerwy w pracy wliczane do czasu pracy po każdej godzinie pracy, co 4 godziny pracy pół godziny przerwy.

Prawda Fałsz


Zapewnienie gorącego posiłku jeden raz dziennie

Prawda Fałsz


Monitor ekranowy – znaki wyraźne i czytelne, obraz stabilny, możliwość regulacji kontrastu i jaskrawości, możliwość regulacji ustawienia, zastosowanie filtru antyodbiciowego

Prawda Fałsz


Klawiatura powinna stanowić osobny element wyposażenia, zapewniać regulację kąta nachylenia, matowa, znaki na klawiaturze czytelne

Prawda Fałsz


Krzesło powinno posiadać dostateczną stabilność, regulowana wysokość i oparcie, podłokietniki, możliwość obrotu wokół osi

Prawda Fałsz


Właściwa wysokość biurka oraz głębokość i szerokość blatu biurka itd

Prawda Fałsz


Klawiatura powinna stanowić osobny element wyposażenia, zapewniać regulację kąta nachylenia, matowa, znaki na klawiaturze czytelne

Prawda Fałsz
Prawda/fałsz
Co oznacza skrót RSI? (choroby spowodowane wielokrotnym długotrwałym powtarzaniem czynności)


Roberts Space Industries

Prawda Fałsz


Repetitive Strain Injury

Prawda Fałsz
Ikona obiektu Wypełnij luki
W podanym niżej tekście dotyczącym RSI uzupełnij brakujące wyrazy

Syndrom RSI dotyczy zwyrodnienia , bólu i .

Aby zapobiegać RSI należy używać krzeseł w podpórki dla . Robić częste w pracy z . Używać pod przy klawiaturze.

Monitor powinien być tak aby górna była na wysokości użytkownika. Monitor powinien mieć możliwość ustawienia , kontrastu,