manipulator kulkowy i drukarka

 

 

 

Manipulator kulkowy (trackball)
i drukarka są urządzeniami wejścia lub wyjścia.


Opisz funkcje każdego z nich i wskaż czy to jest urządzenie wejścia czy wyjścia.

 

Zaznacz prawda/fałsz


Manipulator kulkowy TRACKBALL

  • Urządzenie wejścia
  • W tracballu kulka umieszczona jest na wierzchu urządzenia.
  • Ruch wsakaźnika myszy uzyskuje się porusznaie koluką
  • Używane zamiast myszki w komputerach przenośnych (laptopach)

Prawda Fałsz


Drukarka

  • Urządzenie wyjścia
  • Pobiera dane z komputera i drukuje
  • Ze względu na sposób wydruku dzielimy je na
  1. atramantowe
  2. igłowe
  3. laserowe

Prawda Fałsz