12 hardware i software

Ikona obiektu Uzupełnij tekst
Wyjaśnij pojęcia Hardware (sprzęt komputerowy) i Software (oprogramowanie). Podaj przykłady każdego z nich.

Hardware to ogólnie sprzęt komputerowy

Sprzętem komputerowym jest np.:
pro
płyta
pamięć
urządzenia peryferyjne
dysk
mo
kla
mysz

dołączony do komputera sprzęt
s
m
kamera

pro

dru

 

Software to oprogramowanie, czyli komputerowe

Do tej kategorii należą:

 • system
 • użytkowe
  

Ikona obiektu Uzupełnij brakujące wyrazy

Skrót BIOS oznacza podstawowy system wejść i wyjść.

W momencie komputera , BIOS przeprowadza testy zainstalowanych w komputerze, inicjuje program rozruchowy i przekazuje sterowanie do systemu .

  

Ikona obiektu Wypełnianie luk
Uzupełnij brakujące słowa

DRIVER (sterowniki) to oprogramowanie niezbędne do działania urządzeń peryferyjnych.

System operacyjny to program do uruchomienia i obsługi sprzetu oraz .

Przykładowe systemy operacyjne:

W

L

U

N

  

Ikona obiektu Zadania na wypełnianie luk
Uzupełnij luki w zdaniach

Oprogramowanie użytkowe to programy służące do wykownywania konkretnych zadań.

Dzielimy je na:

 • edytory
 • kalkulacyjne
 • bazy
 • programy - księgowe
 • programy
 • edytory
 • edytory
 • programy
 • programy
 • przeglądarki
 • oprogramowanie
 • programy
 • programy
 • programy
 • gry
  

Zaznacz, które odpowiedzi są prawdziwe

Które z podanych niżej programów należą do pakietów biurowych?

 Microsoft Windows


Prawda Fałsz


Microsft Office

Prawda Fałsz


Adobe Photoshop

Prawda Fałsz


Adobe Reader

Prawda Fałsz


Open Office

Prawda Fałsz


Microsoft Works

Prawda Fałsz


Corel Draw

Prawda Fałsz


WordPerfect Office

Prawda Fałsz
Ikona obiektu Pytanie Zadania jednokrotnego wyboru
Wymień popularne edytory tekstu
  
MS Word
Paint
Writer
WordPad
Mozilla


Które z podanych niżej programów są arkuszami kalkulacyjnymi


Kalkulator

Prawda Fałsz


MS Excel

Prawda Fałsz


Acces

Prawda Fałsz


Open Calc.

Prawda Fałsz

Oprogramowanie DTP to programy do tworzenia materiałów reklamowych.

 1. MS Publisher
 2. Page Maker
 3. InDesign
 4. Corel Ventura
 5. Acrobat
Ikona obiektów Aktywność
Na podstawie podręcznika Moduł 1 wymień kilka programów graficznych

Ikona obiektu
Uzupełnij tekst dotyczący programów graficznych

Programy graficzne służą do i obróbki grafiki lub .

Najpopularniejsze z nich:

P

Paint.

Corel

Corel PhotoPaint

Open

G

Paint

Adobe

  


Która odpowiedź jest prawidłowa?


WYSIWYG to okeślenie programów z grupy "jak się wysilisz, to wykonasz zadanie".

Prawda Fałsz


WYSIWYG  to określenie programów "to co widzisz, jest tym co otrzymasz?

Prawda Fałsz