wyjaśnij pojęcie

Zaznacz prawda/fałsz
Wyjaśnij następujące określenia: elektroniczny handel


  • Elektroniczne zakupy i sprzedaż towarów i usług wykorzystując Internet lub inne sieci.
  • Używanie sieci takich jak Internet do wykonywania transakcji business - bussines (między firmami)

Prawda Fałsz