20 zagadnienia prawne

Zagadnienia prawne dotyczące ochrony danych osobowych, prawach autorskich i rodzajach licencji.
Ikona obiektu Pytanie Zadania jednokrotnego wyboru
Czego dotyczy Ustawa o ochronie danych osobowych?
  
Ochrony przejawów działalności twórczej
Zapewnia ochronę danych osobowych i prawo do prywatności.

Prawda/fałsz

Zaznacz czy podane poniżej zdania są prawdziwe czy fałszywe.

Ustawa o prawie autorskim stwierdza, że:Można korzystać z innych opracowań tworzonych dla celów dydaktyki i umieszczać cytaty (tzw. prawo cytatu)

Prawda Fałsz


Prawo autorskie jest wyłącznym prawem autorów oprogramowania do tworzenia kopii z ich własnego produktu.

Prawda Fałsz


Zgodnie z prawem autorskim zabronione jest nielegalne kopiowanie programów.

Prawda Fałsz


Korzystanie z nielegalnego oprogramowania jest przestępstwem.

Prawda Fałsz
Prawda/fałsz
Terminem haker określa się osobę:


Przemycającą narkotyki.

Prawda Fałsz


Osobę wykorzystującą swoją wiedzę inforamtyczną do łamania prawa dotyczącego prawa autorskiego lub ochrony danych osobowych.

Prawda Fałsz

Wyjaśnij pojęcie co to jest licencja?

Rodzaje licencji (wyjaśnij)

  • Demo
  • Shareware
  • Trial
  • Freeware
  • Donateware
  • Licencja Open Source
  • Licencja komercyjna
  • Licenja edukacyjna