pytanie 4

Ikona obiektu Zadania na wypełnianie luk
Wymień 9 aplikacji, które mogą być używane w biurze lub w domu
  • Programy do przetwarzania tekstu, edytory tekstu
  • Arkusz kalkulacyjny
  • Baza danych
  • Programy prezentacyjne
  • Poczta elektroniczna
  • Przeglądarka WWW lub
  • Oprogramowanie księgowe Symfonia mała księgowość
  • Oprogramowanie do sporządzania list płac kadry i płace