pytanie 5

Ikona obiektu Typy komputerów i ich podział

Mainframe - ten typ komputerajest używany do obsługi wielkich korporacyjnych sytemów i dużych baz danych.

 

 

PC (Perconal Computer) - komputer osobisty, może mieć obudowę typu

uzupełnij nazwę typu obudowy