18 ochrona środowiska

Na czym polega utylizacja sprzetu komputerowego?

(podręcznik str. 61)