7.4 Płyta CD

Płyty CD wytępują jako CD-R i CD-RW. Płyta CD-R to płyta do jednokrotnego zapisu.

Płyta CD-RW to płyta wielokrotnego zapisu. Mogą być one wieloktrotnie nagrywawane.