7.5 Płyta DVD

Płyta DVD wytępuje w wersji DVD - r, DVD+Rjednokrotnego zapisu.

Płyty DVD -RW i Płyty DVD +R są to płyty wielokrotnego zapisu